Hướng dẫn – Trả lại hàng bán


Khi có 1 đơn hàng mà khách hàng cần trả lại hàng , ta tìm đơn hàng đó trong “Quản lý đơn hàng” chọn trong “Tác vụ” mục “Trả lại hàng bán” để trả lại 1 phần hoặc toàn bộ .

Trong trang “Trả lại hàng bán” toàn bộ đơn hàng sẽ được hiện lên , ta chỉ để lại những sản phẩm và số lượng hàng bị trả lại , những mặt hàng không bị trả lại ta xóa đi . Sau đó bấm “Gửi” là hàng hóa sẽ được trả lại , dữ liệu được ghi nhận vào hệ thống.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Tra-lai-hang-ban-1024x620.png

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.