Hướng dẫn – Trang báo cáo ngày

Trang “Báo cáo ngày” giúp bạn xem được doanh số theo ngày và lập biểu đồ thống kê để bạn có thể xem được xu hướng , có cái nhìn tổng quan trong kinh doanh .

Để bắt đầu xem , bạn chọn khoảng thời gian cần xem , báo cáo sẽ thể hiện các thông số sau :

  • Biển đồ thể hiện chi tiết với các thông số Doanh số bán hàng , Số lượng đơn hàng , Lợi nhuận thuần sau khi trừ chi phí. Khi bạn rê chuột vào từng cột sẽ hiện thông tin chi tiết
  • Bảng thống kê bên dưới liệt kê chi tiết từng ngày dạng bảng với các thông số : Ngày , Doanh số , Số đơn hàng , Lợi nhuận chưa trừ chi phí , Lợi nhuận sau khi trừ chi phí
  • Bảng phụ Tổng hợp lại toàn bộ trong khoảng thời gian đã chọn : Tổng doanh số , Tổng số đơn hàng , Tổng lợi nhuận gộp , Tổng lợi nhuận thuần

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.