Hướng dẫn – Mục đối tác

“Mục đối tác” giúp bạn quản lý thông tin chi tiết : Khách hàng , Nhà cung cấp , Nhân viên từ đó giúp bạn nhanh chóng có được thông tin cần thiết khi cần. Cụ thể bao gồm các mục sau :

1. Khách hàng

Trang “Khách hàng” quản lý toàn bộ danh sách chi tiết khách hàng , các nhóm khách hàng , các nhóm giá theo từng phân nhóm khách hàng , giúp bạn phân loại ra từng nhóm khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi khác nhau . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

2. Nhà cung cấp

Trang “Nhà cung cấp” quản lý danh sách chi tiết các nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng bạn . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

3. Nhân viên

Trang “Nhân viên” quản lý toàn bộ nhân viên , phân quyền chi tiết từng nhân viên , giúp bạn quản lý hoạt động chi tiết đến từng nhân viên . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.