Hướng dẫn – Trang chi phí

Trang “Chi phí” giúp bạn quản lý các chi phí phải chi ra trong hoạt động kinh doanh , từ đó giúp bạn tính toán lợi nhuận trong quá trình kinh doanh chính xác nhất cũng như để cân đối các khoản chi phí cho hợp lý hơn.

Trang “Chi phí” gồm các phần sau :

  • Nút “Thêm chi phí” giúp bạn thêm các loại chi phí mới , xem chi tiết bên dưới.
  • Nút “Tác vụ” lớn ở trên gồm :
    • Nút “Xuất ra file Excel” : Khi bạn chọn các dòng chi phí bên dưới rồi bấm nút này , hệ thống sẽ xuất ra 1 file excel bao gồm chi tiết các khoản chi phí đã được chọn , từ đó bạn có thể in hay sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của mình
    • Nút “Danh mục chi phí” : Giúp bạn vào quản lý danh mục các loại chi phí . Xem hướng dẫn bên dưới
    • Nút “Xóa chi phí” : Khi bạn chọn các dòng chi phí bên dưới rồi bấm nút này , hệ thống sẽ xóa các khoản chi phí bạn đã chọn
  • Ô tìm kiếm giúp bạn nhanh chóng tìm được chi phí khi nhập thông tin vào.
  • Tại mỗi dòng chi phí , ở cuối dòng có nút tác vụ giúp bạn sửa các chi phí đã nhập như : Thêm ghi chú chi phí , Sửa chi phí hoặc Xóa chi phí đó

Thêm chi phí mới

Bạn điền đầy đủ các mục bên dưới , Phần danh mục chi phí đã được tạo mẫu 1 vài danh mục cơ bản , nếu bạn cần thêm mới xem hướng dẫn bên dưới để thêm các danh mục chi phí mới cho phù hợp nhu cầu cửa hàng. Sau khi điền đầy đủ bạn bấm “Thêm chi phí” là chi phí sẽ được ghi nhận vào hệ thống.

Danh mục chi phí

Trang “Danh mục chi phí” giúp bạn tạo ra các loại chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh như : chi phí lương , chi phí mặt bằng , chi phí quảng cáo …… Việc tạo ra các danh mục sẽ giúp bạn thống kê sau này 1 cách khoa học hơn , có cái nhìn khái quát từ đó giúp giảm chi phí trong kinh doanh.

Thêm danh mục chi phí mới

Khi bấm vào nút “Thêm danh mục chi phí” mới bạn sẽ thêm mới được một cách dễ dàng. Trong đó “Mã danh mục” bạn viết liền không dấu , “Tên danh mục” viết bình thường sao cho dễ hiểu nhất.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.