KHÁCH HÀNG

—–

+ Quản lý thông tin Khách hàng

Không giới hạn lưu trữ khách hàng với đầy đủ các thông tin như : họ tên , địa chỉ , số điện thoại , email , ngày sinh …

+ Quản lý lịch sử giao dịch

Toàn bộ lịch sử giao dịch của khách hàng được lưu trữ đầy đủ , việc xem , tìm lại các giao dịch được thiết kệ rất dễ dàng sử dụng

+ Phân loại khách hàng

Phân loại khách hàng sẽ giúp áp những chính sách ưu đãi , bảng giá riêng 1 cách chính xác và hoàn toàn tự động

+ Phát hành thẻ tích điểm

Dựa trên thông tin khách hàng , lịch sử giao dịch bạn có thể nhanh chóng tạo ra thẻ khách hàng với đầy đủ thông tin lưu trữ


+ Cập nhật thông tin khách hàng

Nhanh chóng cập nhật thông tin khách hàng mọi lúc mợi nơi với chỉ cần 1 chiếc điện thoại – Thật dễ dàng phải không

+ Báo cáo khách hàng

Với các báo cáo chi tiết sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được công nợ , khả năng mua hàng …. chỉ trên 1 chiếc điện thoại

+ Nhập xuất nhanh chóng

Wanoko giúp bạn thêm mới hàng nghìn khách hàng hoặc xuất danh sách khách hàng trên hệ thống để lưu trữ , quản lý

+ Tăng tương tác với khách hàng

Nhờ nắm rõ thông tin về khách hàng việc triển khai các chương trình tri ân , mời gọi khách hàng cũ mua hàng sẽ cực kỳ hữu hiệu