Trang “Báo cáo khách hàng” giúp bạn thống kê , báo cáo chi tiết về từng khách hàng .

Để bắt đầu bạn chọn khách hàng cần xem và bấm vào nút “Xem báo cáo”

Trong trang “Báo cáo chi tiết khách hàng” sẽ hiện lên toàn bộ các giao dịch của khách hàng đó với :

  • Tổng doanh số , tổng thanh toán , tổng nợ phải thu , Tổng số đơn hàng , tổng báo giá , tổng trả lại
  • Bảng chi tiết các giao dịch bên dưới.
  • Nếu cần lọc theo từng tiêu chí bạn bấm vào hiện mẫu và chọn : nhân viên bán hàng , Cửa hàng , Khoảng thời gian cần lọc hoặc ở cuối bảng chi tiết có thể lọc theo thông số điền ở dưới
  • Ta có các bảng : Báo cáo bàng hàng , báo cáo nhập hàng , báo cáo thanh toán , báo cáo đăng nhập sẽ lưu lại ip từ máy tính lúc đăng nhập
  • Nếu cần lưu lại để in bạn chọn lưu dạng ảnh hoặc dạng Excel tùy theo mục đích sử dụng

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.