Hướng dẫn – Trang báo cáo nhân viên

Trang “Báo cáo nhân viên” giúp bạn thống kê , báo cáo chi tiết về từng nhân viên .

Để bắt đầu bạn chọn nhân viên cần xem và bấm vào nút “Xem báo cáo”

Trong trang “Báo cáo chi tiết nhân viên” sẽ hiện lên toàn bộ các giao dịch của nhân viên đó với :

  • Tổng doanh số , tổng thanh toán , tổng nợ phải thu , Tổng nhập hàng , tổng thanh toán , tổng phải trả
  • Bảng chi tiết các giao dịch bên dưới.
  • Nếu cần lọc theo từng tiêu chí bạn bấm vào hiện mẫu và chọn : Khách hàng , Cửa hàng , Khoảng thời gian cần lọc hoặc ở cuối bảng chi tiết có thể lọc theo thông số điền ở dưới
  • Ta có các bảng : Báo cáo bàng hàng , báo cáo nhập hàng , báo cáo thanh toán , báo cáo đăng nhập sẽ lưu lại ip từ máy tính lúc đăng nhập
  • Nếu cần lưu lại để in bạn chọn lưu dạng ảnh hoặc dạng Excel tùy theo mục đích sử dụng

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.