Hướng dẫn – Trang tổng quan

Trang tổng quan” giúp bạn có cái nhìn khái quát về hoạt động kinh doanh của mình , chỉ xem ở đây bạn có thể nắm được tình hình doanh số , các mặt hàng bán chạy trong ngày cũng như 1 khoảng thời gian theo lựa chọn 1 cách nhanh chóng. Bố cục TRANG TỔNG QUAN gồm :

1. Mục doanh số ngày hôm nay tại tất cả các chi nhánh : Giúp bạn xem được ngay bây giờ tổng doanh số , tổng số đơn hàng , tổng lợi nhuận tạm tính ở tất cả các chi nhánh theo thời gian thực của ngày hôm nay.

2. Báo cáo nhanh theo ngày tất cả các chi nhánh : Với ô chọn khoảng thời gian muốn xem kèm theo biểu đồ bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về xu hướng doanh số của mình 1 cách trực quan . Bên cạnh đó là Top 10 sản phẩm bán chạy nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

3. Báo cáo chi tiết từng chi nhánh của ngày hôm nay theo thời gian thực : Mỗi chi nhánh sẽ được báo cáo đầy đủ : doanh số , số đơn hàng , lợi nhuận tạm tính và 10 giao dịch gần nhất trong ngày . Bạn có thể bấm vào từng đơn hàng để xem nhanh chi tiết đơn hàng .

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.