Hướng dẫn – Thêm đơn hàng mới

Trang “Thêm đơn hàng” giúp bạn thêm đơn hàng theo dạng truyền thống với đầy đủ các thông tin và có thể điều chỉnh được theo ý muôn . Việc thêm đơn hàng mới gồm các bước sau đây :

  • Chọn “Khách hàng” – Nếu có khách hàng mới bạn bấm dấu “+” để thêm mới nhanh
  • “Mã đơn hàng” bạn có thể điền hoặc để trống hệ thống sẽ tự tạo ra
  • “Cửa hàng” : Nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chon cửa hàng nơi tạo đơn hàng
  • “Ngày” : Bạn có thể chỉnh ngày của đơn hàng hoặc để tự động hệ thống sẽ lấy theo thời gian thực.
  • “Tìm sản phẩm” : Với cơ chế tìm kiếm thông minh , bạn không cần phải gõ đầy đủ chính xác tên sản phẩm mà chỉ cần gõ 1 phần tên sản phẩm cả có dấu hoặc không dấu , ô tìm kiếm sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm có chứa ký tự đó để bạn chọn hoặc bạn sử dụng máy quét mã vạch cho thuận tiện . Nếu có sản phẩm mới bạn có thể bấm dấu “+” để thêm nhanh sản phẩm .
  • “Danh sách sản phẩm” bạn thay đổi được số lượng , giá bán và ghi chú cho từng sản phẩm bán ra .
  • Hoàn thành nốt các mục còn lại hoặc để bấm hoàn tất “GỬI” hệ thống sẽ tự động ghi nhận theo thông số mặc định luôn.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.