Hướng dẫn – Trang báo giá

Trang “Báo giá” giúp bạn tạo và quản lý các báo giá cho khách hàng với các tác vụ : Thêm , Sửa , Xóa , Tạo đơn hàng từ báo giá , In báo giá ….. cụ thể như sau :

  1. Nút “Thêm báo giá mới” : Tạo báo giá mới cho khách hàng . Chi tiết hướng dẫn bên dưới
  2. “Chi nhánh” : Nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chọn cửa hàng làm báo giá.
  3. Nút “Tác vụ” lớn : Thực hiện thao tác với những báo giá được chọn bên dưới như : Xuất ra file excel , Xuất ra file PDF , Xóa các báo giá được chọn.
  4. Nút “Tác vụ” nhỏ bên dưới : Thực hiện thao tác riêng lẻ từng báo giá được chọn với các chức năng : Xem chi tiết báo giá , Sửa báo giá , Thêm bán hàng từ báo giá đã lập , Thêm nhập hàng từ báo giá đã lập , Tải về file PDF , Gửi email báo giá, Xóa báo giá .

Hướng dẫn – Thêm báo giá mới

Trang “Thêm báo giá mới” giúp bạn tạo ra các báo giá mới , viêc tạo báo giá mới gồm các bước như sau :

  • Chọn “Cửa hàng” nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chọn cửa hàng tạo báo giá
  • Chọn “Khách hàng” nếu bạn có khách hàng mới bấm dấu “+” để thêm mới nhanh
  • Chọn các sản phẩm cần báo giá , điều chỉnh giá cả và số lượng theo thực tế
  • Nếu cần bổ sung thêm các chi tiết , bấm vào thêm lựa chọn và điền thêm còn nếu không bấm vào “Gửi” để hoàn tất.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.