Hướng dẫn – Trang nhập hàng

Trang “Nhập hàng” giúp bạn quản lý toàn bộ các đơn nhập hàng của bạn với các tác vụ : Thêm , Sửa , Xóa , In hóa đơn …cụ thể gồm :

  1. Nút “Thêm đơn nhập hàng” : Giúp bạn thêm mới 1 đơn nhập hàng vào kho , chi tiết hướng dẫn bên dưới.
  2. Nút “Chi nhánh” nếu bạn có nhiều hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chọn chi nhánh nhập hàng.
  3. Nút “Tác vụ” lớn : Thực hiện thao tác hàng loạt với các đơn nhập hàng được chọn bên dưới với các tác vụ : Nhập hàng loạt đơn nhập hàng từ file Excel , Xuất các đơn nhập hàng đã chọn ra file Excel , Xuất các đơn ra file PFD và xóa đơn hàng đã chọn.
  4. Nút “Tác vụ” nhỏ ở mỗi dòng : Thực hiện thao tác riêng lẻ với từng đơn nhập hàng đã chọn với các chức năng : Xem chi tiết đơn hàng , Xem thanh toán , Thêm thanh toán , Sửa đơn , Tải về dạng PDF , gửi email đơn hàng , In mã vạch cho những sản phẩm vừa nhập , Trả lại hàng nhập và xóa đơn nhập . Chi tiết hướng dẫn xem bên dưới.

Hướng dẫn – In tem mã vạch

Nếu bạn cần “In têm mã vạch” cho sản phẩm vừa nhập , bạn đến đơn hàng cần in chọn : Tác vụ > In Mã Vạch

Tại trang “In tem mã vạch” danh sách sản phẩm của “Đơn nhập hàng” bạn chọn đã được hiện sẵn sàng , bạn có thể tăng giảm số lượng hoặc thêm các sản phẩm cần in thêm vào danh sách để in cùng 1 lúc.

Chọn loại “Giấy in” theo thực tế , Chọn các tiêu chí cần thể hiện trên tem nhãn : Tên website , Tên sản phẩm , Giá , Tiền tện , Đơn vị SP , Biến thế , Ảnh SP , Khuyến mại cho phù hợp rồi bấm “Cập nhật”

Màn hình sẽ hiện ra hình ảnh thực tế tem mã vạch , nếu bạn thấy đã đạt thì bấm “In” là hoàn tất.

Hướng dẫn – Trả lại hàng nhập

Nếu bạn cần trả lại hàng đã nhập , bạn tìm đơn hàng cần trả và chọn : Tác vụ > Trả lại hàng nhập

Tại trang “Trả lại hàng nhập” bạn chọn “Ngày” là thời gian trả lại hàng , “Chiết khấu đơn hàng” là mức chiết khấu theo đơn mà bạn phải chịu khi trả lại hàng , “Phí trả hàng” là mức phí bạn phải chịu khi trả lại hàng như vận chuyển , đóng gói…

Danh sách sản phẩm sẽ hiện ra toàn bộ đơn hàng , bạn loại bỏ bớt chỉ giữ lại những mặt hàng và số lượng hàng muốn trả lại

Điền “Ghi chú” nếu cần rồi bấm “Gửi” là đơn trả lại sẽ được ghi nhận vào hệ thống

Hướng dẫn – Thêm đơn nhập hàng

Trang “Thêm đơn nhập hàng” mới giúp bạn nhập thêm sản phẩm vào cửa hàng , việc thêm đơn nhập hàng mới gồm các bước sau :

  1. Chọn “Nhà cung cấp” : đây là mục bắt buộc nếu bạn có nhà cung cấp mới chưa có trên hệ thống bạn bấm nút “+” để thêm nhanh .
  2. Chọn “Cửa hàng” nhận hàng nhập , nếu bạn chỉ có 1 cửa hàng thì bỏ qua.
  3. Chọn sản phẩm nhập hàng và thêm số lượng .
  4. Điền các mục của chi tiết đơn hàng
  5. Bấm “Gửi” là hoàn tất

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.