Hướng dẫn – Mục báo cáo

“Mục báo cáo” giúp bạn có toàn bộ các báo cáo cần thiết để có cái nhìn đa chiều trong hoạt động kinh doanh bao gồm : báo cáo tiền , danh số ngày , doanh số tháng , báo cáo theo nhân viên , nhà cung cấp , khách hàng hoặc tìm kiếm nhanh các loại giao dịch …. Cụ thể gồm các mục sau :

1. Dòng tiền

Trang “Dòng tiền” giúp bạn khái quát nhanh được các loại chi phí , doanh thu trong 1 khoảng thời gian tùy chỉnh . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

2. Tìm giao dịch

Trang “Tìm kiếm giao dịch” giúp bạn tìm 1 cách nhanh chóng bất cứ giao dịch nào , chỉ cần bạn nhớ 1 dữ liệu nào đó , công cụ này sẽ giúp bạn tìm tất cả các giao dịch có chứa thông tin đó trong 1 khoản thời gian bạn lựa chọn. Chi tiết hướng dẫn tại đây

3. Báo cáo ngày

Trang “Báo cáo ngày” giúp bạn xem được báo cáo khái quát theo ngày trong 1 khoảng thời gian bạn chọn , với đồ thị khoa học giúp bạn xem được xu hướng kinh doanh theo ngày dễ dàng . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

4. Báo cáo tháng

Trang “Báo cáo tháng” giúp bạn xem được doanh số theo từng tháng trong khoảng thời gian nhất định do bạn chọn , với báo cáo này bạn có thể thấy được xu hướng theo mùa , theo năm để có điều chỉnh kịp thời . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

5. Báo cáo nhân viên

Trang “Báo cáo theo nhân viên” giúp bạn xem được từng nhân viên của mình bán hàng đạt doanh số , công nợ chi tiết từ đó có chế độ lương thưởng phù hợp . Chi tiết xem tại đây.

6. Báo cáo nhà cung cấp

Trang “Báo cáo nhà cung cấp” giúp ta thấy được tình hình nhập hàng , công nợ với từng nhà cung cấp 1 cách tỉ mỉ . Chi tiết hướng dẫn xem tại đây.

7. Báo cáo khách hàng

Trang “Báo cáo theo khách hàng” giúp bạn xe được sức mua hàng của từng khách hàng , tình hình công nợ để có chính sách khách hàng phù hợp nhất . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.