Hướng dẫn – Trang nhà cung cấp

Trang “Nhà cung cấp” giúp bạn quản lý danh sách những nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng bạn bao gồm các chứ năng : Thêm , sửa , xóa cụ thể gồm:

  1. Nút ” Thêm nhà cung cấp” giúp bạn thêm mới nhà cung cấp , hướng dẫn chi tiết bên dưới
  2. Nút “Tác vụ” lớn phía trên : Thực hiện thao tác hàng loạt với các nhà cung cấp được chọn phía dưới với các chức năng : Thêm hàng loạt nhà cung cấp bằng Excel , Xuất danh sách nhà cung cấp ra file Excel , Xóa các nhà cung cấp được chọn.
  3. Ở mỗi dòng khách hàng có các tác vụ nhỏ , thực hiện thao tác với từng nhà cung cấp gồm các chức năng : Sửa , xóa nhà cung cấp đã chọn

Hướng dẫn – Thêm nhà cung cấp

Bấm nút “Thêm nhà cung cấp” để thêm mới . Bạn điền đầy đủ các trường rồi bấm thêm nhà cung cấp để thêm mới.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.