Thêm chi phí mới

Bạn điền đầy đủ các mục bên dưới , Phần danh mục chi phí đã được tạo mẫu 1 vài danh mục cơ bản , nếu bạn cần thêm mới xem hướng dẫn bên dưới để thêm các danh mục chi phí mới cho phù hợp nhu cầu cửa hàng. Sau khi điền đầy đủ bạn bấm “Thêm chi phí” là chi phí sẽ được ghi nhận vào hệ thống.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là thêm-chi-phí-1024x487.png

Danh mục chi phí

Bắt đầu viết hoặc nhập / để chọn một block

Trang “Danh mục chi phí” giúp bạn tạo ra các loại chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh như : chi phí lương , chi phí mặt bằng , chi phí quảng cáo …… Việc tạo ra các danh mục sẽ giúp bạn thống kê sau này 1 cách khoa học hơn , có cái nhìn khái quát từ đó giúp giảm chi phí trong kinh doanh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là danh-muc-chi-phi-1024x427.png

Thêm danh mục chi phí mới

Khi bấm vào nút “Thêm danh mục chi phí” mới bạn sẽ thêm mới được một cách dễ dàng. Trong đó “Mã danh mục” bạn viết liền không dấu , “Tên danh mục” viết bình thường sao cho dễ hiểu nhất.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là them-danh-muc-chi-phi-1024x429.png

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.