Hướng dẫn – Trang điều chỉnh kho

Trang “Điều chỉnh kho” giúp bạn điều chỉnh lại số lượng ở kho khi bị sai lệch với số liệu thực tế , cụ thế bao gồm :

  1. Nút “Tạo phiếu điều chỉnh” : Giúp bạn điều chỉnh lại kho hàng theo thực tế , chi tiết hướng dẫn bên dưới.
  2. Nút “Chi nhánh” giúp bạn chọn chi nhánh cần điều chỉnh , nếu bạn chỉ có 1 cửa hàng thì bỏ qua.
  3. Nút “Tác vụ” lớn : Thực hiện thao tác hàng loạt với các dòng điều chỉnh kho được chọn bên dưới với các chức năng sau : Tạo điều chỉnh hàng loại , Xuất các điều chỉnh ra file excel , xóa các điều chỉnh kho đã chọn
  4. Nút “Tác vụ” nhỏ ở mỗi dòng : Thực hiện thao tác riêng lẻ với dòng được chọn gồm chức năng sửa và xóa .

Hướng dẫn – Thêm điều chỉnh kho

Trang “Tạo phiếu điều chỉnh” giúp bạn điều chỉnh lại số lượng thực tế hàng hóa trong cửa hàng , việc điều chỉnh bao gồm các bước sau :

  1. Chọn “Ngày” – thời gian tạo phiếu
  2. Chọn “Mã đơn” hoặc để trống hệ thống sẽ tự tạo
  3. Chọn “Cửa hàng” cần ghi nhận điều chỉnh , nếu bạn có 1 cửa hàng thì bỏ qua
  4. Chọn sản phẩm cần điều chỉnh số lượng , có 2 lựa chọn là “Thêm vào” hoặc “Bớt đi” cho mỗi sản phẩm được chọn , bạn có thể chọn số lượng mặt hàng không giới hạn trong 1 phiếu điều chỉnh.
  5. Bấm “Gửi” để hoàn thành.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.