Hướng dẫn – Trang tìm kiếm giao dịch

Trang “Tìm kiếm giao dịch” giúp bạn tìm kiếm nhanh bất cứ giao dịch nào chỉ cần bạn nhớ 1 dữ liệu , Phần mềm sẽ lọc ra các giao dịch có dữ liệu đó. Cách sử dụng như sau:

  1. Bạn chọn chi nhánh muốn tìm
  2. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm
  3. Chọn loại giao dịch hoặc để mặc định là tất cả
  4. Bấm tìm kiếm
  5. Trong mục lọc bạn điền thông tin cần tìm kiếm, phần mềm sẽ tự động lọc ra những giao dịch có thông tin đó . Ngoài ra ở bảng danh sách giao dịch bạn có thể sắp xếp theo từng cột khi bấm ở đầu cột.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.