Hướng dẫn – Thêm điều chỉnh kho

Trang “Tạo phiếu điều chỉnh” giúp bạn điều chỉnh lại số lượng thực tế hàng hóa trong cửa hàng , việc điều chỉnh bao gồm các bước sau :

  1. Chọn “Ngày” – thời gian tạo phiếu
  2. Chọn “Mã đơn” hoặc để trống hệ thống sẽ tự tạo
  3. Chọn “Cửa hàng” cần ghi nhận điều chỉnh , nếu bạn có 1 cửa hàng thì bỏ qua
  4. Chọn sản phẩm cần điều chỉnh số lượng , có 2 lựa chọn là “Thêm vào” hoặc “Bớt đi” cho mỗi sản phẩm được chọn , bạn có thể chọn số lượng mặt hàng không giới hạn trong 1 phiếu điều chỉnh.
  5. Bấm “Gửi” để hoàn thành.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.