Hướng dẫn – Trang báo cáo nhà cung cấp

Trang “Báo cáo nhà cung cấp” giúp bạn thống kê , xem chi tiết về các giao dịch với nhà cung cấp . Để bắt đầu xem , bạn chọn nhà cung cấp và bấm vào “Xem báo cáo” để xem chi tiết

Trong trang “Chi tiết báo cáo nhà cung cấp” sẽ hiện lên toàn bộ các giao dịch với nhà cung cấp đó gồm:

  • Tổng lượng nhập hàng , Tổng thanh toán , Tổng dư nợ , Tổng số đơn hàng.
  • Bảng chi tiết các giao dịch bên dưới.
  • Nếu cần lọc theo từng tiêu chí bạn bấm vào hiện mẫu và chọn : Người tạo , Cửa hàng , Khoảng thời gian cần lọc hoặc ở cuối bảng chi tiết có thể lọc theo thông số điền ở dưới
  • Ta có các bảng : Báo cáo nhập hàng , báo cáo thanh toán
    Nếu cần lưu lại để in bạn chọn lưu dạng ảnh hoặc dạng Excel tùy theo mục đích sử dụng

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.