Hướng dẫn – Trang báo cáo dòng tiền

Trang “Báo cáo dòng tiền” giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các khoản tiền của cửa hàng bạn trong 1 khoảng thời gian bạn chọn . Để bắt đầu bạn chọn ngày muốn xem , các thông số sẽ được thể hiện chi tiết gồm:

  • Tiền mặt : Số tiền mặt hiện có tại tổng các cửa hàng sau hiện có.
  • Tiền tài khoản : Số tiền hiện có trong tài khoản
  • Bán hàng : Số tiền hàng bán được trong đó có chi tiết số đơn hàng , Số tiền đã thu và số tiền khách đang nợ
  • Đơn hàng hoàn : Thể hiện số tiền hàng khách trả lại hàng , số lượng đơn hàng , số tiền đã thanh toán trả lại khách , số tiền còn nợ lại khách , do đây là trả lại khách tiền nên số tiền sẽ ghi âm
  • Nhập hàng : Số tiền nhập hàng của cửa hàng trong đó có chi tiết số đơn nhập , số tiền đã thanh toán và số tiền nợ nhà cung cấp.
  • Nhập hàng hoàn : Số tiền hàng trả lại nhà cung cấp trong đó có chi tiết số tiền hàng trả laj , Số tiền đã nhận lại và số tiền nhà cung cấp còn nợ lại cửa hàng.
  • Chi phí : Thể hiện số tiền đã chi và số lượng việc đã chi
  • Chi tiết từng chi nhánh với các khoản như ở trên .

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.