Hướng dẫn – Mục cài đặt

“Mục cài đặt” là nơi cài đặt toàn bộ hệ thống của phần mềm , giúp bạn tùy chỉnh phần mềm phù hợp với thói quen sử dụng của bạn , chi tiết bao gồm các mục sau :

1. Cài đặt thông báo

Trang “Cài đặt thông báo” giúp bạn quản lý các thông báo dành cho nhân viên trên hệ thống , giúp lưu ý các chương trình đang triển khai. Chi tiết hướng dẫn tại đây.

2. Cài đặt hệ thống

Trang “Cài đặt hệ thống” giúp bạn tùy chỉnh phần mềm theo thói quen sử dụng của bạn , từ đó giúp việc sử dụng phần mềm trở nên thuận tiện nhất . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

3. Cài đặt POS

Trang “Cài đặt POS” giúp bạn tùy chỉnh trang bán hàng nhanh cho phù hợp với phong cách bán hàng của cửa hàng bạn. Chi tiết hướng dẫn tại đây.

4. Cài đặt cửa hàng

Trang “Cài đặt cửa hàng” giúp bạn tùy chỉnh lại thông tin của cửa hàng khi in trên hóa đơn cũng như trên các giao dịch. Chi tiết hướng dẫn tại đây.

5. Cài đặt phân quyền

Trang “Cài đặt phân quyền” giúp bạn tạo ra các nhóm nhân viên với từng chức năng nhiệm vụ , được sử dụng các chức năng trên phần mềm khác nhau , từ đó giúp quản lý cửa hàng cũng như nhân viên hiệu quả . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.