Hướng dẫn – Thêm đơn nhập hàng

Trang “Thêm đơn nhập hàng” mới giúp bạn nhập thêm sản phẩm vào cửa hàng , việc thêm đơn nhập hàng mới gồm các bước sau :

  1. Chọn “Nhà cung cấp” : đây là mục bắt buộc nếu bạn có nhà cung cấp mới chưa có trên hệ thống bạn bấm nút “+” để thêm nhanh .
  2. Chọn “Cửa hàng” nhận hàng nhập , nếu bạn chỉ có 1 cửa hàng thì bỏ qua.
  3. Chọn sản phẩm nhập hàng và thêm số lượng .
  4. Điền các mục của chi tiết đơn hàng
  5. Bấm “Gửi” là hoàn tất

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.