Hướng dẫn – Trang đơn hàng

Trang “Đơn hàng” giúp bạn quản lý toàn bộ các đơn hàng của mình với tất cả các tác vụ : Thêm , sửa , xóa , thanh toán . Cụ thể như sau :

 1. Nút “Thêm đơn hàng” : Để thêm đơn bán hàng mới dạng nhập đơn truyền thống . Chi tiết hướng dẫn bên dưới
 2. Nút “Chi nhánh” : Giúp bạn chọn chi nhánh muốn xem nếu bạn có nhiều hơn 1 cửa hàng
 3. Nút “Tác vụ “ lớn : Thực hiện thao tác với các đơn hàng được đánh dấu ở dưới gồm các chức năng : Xuất ra file excel , xuất ra file PDF , Xóa đơn , Tạo đơn hàng loạt .
 4. Nút “Tác vụ” nhỏ ở mỗi dòng đơn hàng: Thực hiện thao tác riêng lẻ với từng đơn hàng gồm các chức năng : Xem chi tiết đơn , Tạo đơn mới tương tự , Xem thanh toán , Thêm thanh toán , Đóng gói , Giao nhận , Tải về dạng PDF , Gửi email đơn hàng , Xóa đơn hàng , Trả lại hàng bán ( hướng dẫn bên dưới).

Thêm đơn hàng mới

Trang “Thêm đơn hàng” giúp bạn thêm đơn hàng theo dạng truyền thống với đầy đủ các thông tin và có thể điều chỉnh được theo ý muôn . Việc thêm đơn hàng mới gồm các bước sau đây :

 • Chọn “Khách hàng” – Nếu có khách hàng mới bạn bấm dấu “+” để thêm mới nhanh
 • “Mã đơn hàng” bạn có thể điền hoặc để trống hệ thống sẽ tự tạo ra
 • “Cửa hàng” : Nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chon cửa hàng nơi tạo đơn hàng
 • “Ngày” : Bạn có thể chỉnh ngày của đơn hàng hoặc để tự động hệ thống sẽ lấy theo thời gian thực.
 • “Tìm sản phẩm” : Với cơ chế tìm kiếm thông minh , bạn không cần phải gõ đầy đủ chính xác tên sản phẩm mà chỉ cần gõ 1 phần tên sản phẩm cả có dấu hoặc không dấu , ô tìm kiếm sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm có chứa ký tự đó để bạn chọn hoặc bạn sử dụng máy quét mã vạch cho thuận tiện . Nếu có sản phẩm mới bạn có thể bấm dấu “+” để thêm nhanh sản phẩm .
 • “Danh sách sản phẩm” bạn thay đổi được số lượng , giá bán và ghi chú cho từng sản phẩm bán ra .
 • Hoàn thành nốt các mục còn lại hoặc để bấm hoàn tất “GỬI” hệ thống sẽ tự động ghi nhận theo thông số mặc định luôn.

Trả lại hàng bán

Khi có 1 đơn hàng mà khách hàng cần trả lại hàng , ta tìm đơn hàng đó trong “Quản lý đơn hàng” chọn trong “Tác vụ” mục “Trả lại hàng bán” để trả lại 1 phần hoặc toàn bộ .

Trong trang “Trả lại hàng bán” toàn bộ đơn hàng sẽ được hiện lên , ta chỉ để lại những sản phẩm và số lượng hàng bị trả lại , những mặt hàng không bị trả lại ta xóa đi . Sau đó bấm “Gửi” là hàng hóa sẽ được trả lại , dữ liệu được ghi nhận vào hệ thống.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.