Hướng dẫn – Mục kho hàng

“Mục kho hàng” giúp bạn quản lý về kho hàng bao gồm : Danh mục sản phẩm , chi tiết sản phẩm , số lượng sản phẩm , nhập hàng , điều chuyển kho …. cụ thể bao gồm các mục sau:

1. Sản phẩm

Trang “Sản phẩm” giúp bạn quản lý chi tiết các sản phẩm , phân loại sản phẩm , Thương hiệu , đơn vị , kiểm soát hàng tồn , in mã vạch sản phẩm …. mọi thứ liên quan đến chi tiết kho hàng của bạn . Chi tiết sẽ được hướng dẫn tại đây.

2. Nhập hàng

Trang “Nhập hàng” giúp bạn quản lý các đơn nhập hàng vào kho từ đó bạn nắm được tình hình nhập hàng của cửa hàng mình . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

3. Điều chỉnh kho

Trang “Điều chỉnh kho” giúp bạn điều chỉnh lại kho hàng của mình theo thực tế phát sinh . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

4. Chuyển kho

Trang “Chuyển kho” giúp bạn luân chuyển nội bộ hàng hóa giữa các cửa hàng trong cùng hệ thống với nhau . Chi tiết hướng dẫn tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.