Hướng dẫn – Mục bán hàng

“Mục bán hàng” giúp bạn quản lý các hoạt động liên quan đến bán hàng tại cửa hàng của bạn như : quản lý đơn hàng , thêm đơn hàng thủ công hoặc hàng loạt ,Quản lý việc thanh toán công nợ , tạo báo giá và quản lý báo giá …. cụ thể bao gồm các mục sau .

1. Danh sách đơn hàng

Trang “Danh sách đơn hàng” quản lý toàn bộ các đơn hàng đã bán ra , vào đây bạn có thể xem chi tiết các đơn hàng , tình trạng giao nhận , tình trạng thanh toán và có thể điều chỉnh lại theo nhu cầu thực tế. Chi tiết sẽ được hướng dẫn tại đây.

2. Thêm đơn hàng

Trang “Thêm đơn hàng” giúp bạn thêm các đơn hàng mới nhanh chóng , thuận tiện trong quá trình sử dụng . Chi tiết sẽ được hướng dẫn tại đây.

3. Tạo đơn hàng loạt

Trang “Tạo đơn hàng loạt” giúp bạn nhanh chóng thêm các đơn hàng khối lượng lớn từ file excel 1 cách nhanh chóng . Chi tiết sẽ được hướng dẫn tại đây.

4. Thanh toán hàng loạt

Trang “Thanh toán hàng loạt” giúp bạn nhanh chóng thêm các khoản thanh toán cho hàng loạt đơn hàng từ file excel 1 cách nhanh chóng . Chi tiết sẽ được hướng dẫn tại đây.

5. Báo giá

Trang “Báo giá” giúp bạn tạo và quản lý các bảng báo giá tới khách hàng . Chi tiết được hướng dẫn tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.