THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH : GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG – NHẬN NGAY THƯỞNG LỚN

1.      Đây là chương trình dành riêng cho KHÁCH HÀNG hiện đang sử dụng dịch vụ của WANOKO giới thiệu KHÁCH HÀNG MỚI chưa sử dụng phần mềm WANOKO.

2.      KHÁCH HÀNG được nhận thưởng ngay sau khi hợp đồng với KHÁCH HÀNG MỚI được ký và thanh toán.

3.      KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN GIỚI THIỆU MIỄN HỢP LỆ 

4.     Giới thiệu thành công gói 6 Tháng hoặc 12 tháng – được thưởng 6 tháng sử dụng cho 1 chi nhánh , Giới thiệu gói 24 tháng hoặc gói vĩnh viễn – thưởng ngay 500.000 VNĐ

5.      Hình thức trả thưởng linh hoạt : Chuyển khoảnTiền mặtThẻ điện thoại – Hoặc tặng thời gian sử dụng phần mềm tùy theo yêu cầu của KHÁCH HÀNG

GỬI THÔNG TIN GIỚI THIỆU