Hướng dẫn – Thêm báo giá mới

Trang “Thêm báo giá mới” giúp bạn tạo ra các báo giá mới , viêc tạo báo giá mới gồm các bước như sau :

  • Chọn “Cửa hàng” nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể chọn cửa hàng tạo báo giá
  • Chọn “Khách hàng” nếu bạn có khách hàng mới bấm dấu “+” để thêm mới nhanh
  • Chọn các sản phẩm cần báo giá , điều chỉnh giá cả và số lượng theo thực tế
  • Nếu cần bổ sung thêm các chi tiết , bấm vào thêm lựa chọn và điền thêm còn nếu không bấm vào “Gửi” để hoàn tất.

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.