Hướng dẫn – Trang Sản phẩm

Trang ” Sản phẩm” giúp bạn quản lý toàn bộ danh sách sản phẩm của cửa hàng bạn , thực hiện các tác vụ như : Thêm , Sửa , Xóa , In mã vạch … Cụ thể gồm :

 • Nút “Thêm sản phẩm” : Thêm mới sản phẩm vào danh sách sản phẩm , Chi tiết hướng dẫn bên dưới.
 • “Chi nhánh” nếu bạn có hơn 1 cửa hàng , bạn có thể điều chỉnh riêng cho từng cửa hàng cho phù hợp thực tế.
 • Nút “Tác vụ” lớn : Thực hiện thao tác với các sản phẩm được chọn ở phía dưới , bao gồm các tác vụ : Thêm sản phẩm bằng file excel , In mã vạch , Xuất ra file excel , quản lý các danh mục sản phẩm , đơn vị , thương hiệu.
 • Nút “Tác vụ” nhỏ bên dưới : Thực hiện thao tác riêng lẻ với từng sản phẩm với các chức năng : Xem chi tiết sản phẩm , Sửa sản phẩm , Tạo sản phẩm tương tự , In mã vạch , Xóa sản phẩm được chọn.

Hướng dẫn – Quản lý danh mục sản phẩm

Trang “Danh mục sản phẩm” quản lý các phân loại danh mục sản phẩm , giúp bạn phân loại hàng hóa thuận tiện trong quá trình kinh doanh hơn.

Để quản lý “Danh mục sản phẩm” , Từ trang “Sản phẩm” chọn “Tác vụ” > “Danh mục SP”

Thêm “Danh mục sản phẩm”

Để thêm “Danh mục sản phẩm” ta bấm nút “Thêm danh mục” và điền thông tin

 • Mã danh mục : Viết liền không dấu – có thể viết tắt để tiện quản lý
 • Tên danh mục : Viết bình thường
 • Ảnh danh mục : Có thể thêm nếu có nhu cầu hoặc bỏ trống
 • Danh mục cha : Danh mục cấp cao hơn , bao gồm cả danh mục đang tạo , có thể chọn hoặc bỏ trống tùy thực tế sử dụng ví dụ : danh mục đang tạo là ” Thuốc cúm” có thể cho vào danh mục cha là ” Thuốc không kê đơn”.

Ngoài ra có thể tạo “Danh mục sản phẩm” hàng loạt bằng file Excel theo hướng dẫn trên phần mềm.

Hướng dẫn – Quản lý thương hiệu

Trang “Thương hiệu” quản lý các nhãn hiệu sản phẩm , đây là 1 tiêu chí giúp bạn phân loại hàng hóa khoa học , thuận tiện trong quá trình kinh doanh hơn .

Để quản lý “Thương hiệu” từ trang “Sản Phẩm” bạn chọn : “Tác vụ” > “Thương hiệu”

Thêm “Thương hiệu”

Để thêm “Thương hiệu” ta bấm nút “Thêm thương hiệu” và điền thông tin

 • Mã thương hiệu : Viết liền không dấu – có thể viết tắt để tiện quản lý
 • Tên thương hiệu : Viết bình thường
 • Ảnh thương hiệu : Có thể thêm nếu có nhu cầu hoặc bỏ trống

Ngoài ra có thể tạo “Thương hiệu” hàng loạt bằng file Excel theo hướng dẫn trên phần mềm.

Hướng dẫn – Quản lý đơn vị tính

Trang “Đơn vị” quản lý các loại đơn vị tính sản phẩm như chiếc , cái , lô , thùng …..

Để quản lý “Đơn vị” từ trang “Sản phẩm” chọn: “Tác vụ” > “Đơn vị”

Thêm “Đơn vị”

Để thêm “Đơn vị” ta bấm nút “Tạo đơn vị” và điền thông tin

 • Mã đơn vị : Viết liền không dấu – có thể viết tắt để tiện quản lý
 • Tên đơn vị : Viết bình thường
 • Đơn vị cơ sở : Nếu cần quy đổi chọn loại đơn vị quy đổi tương xứng vd : đơn vị tạo là “thùng” , đơn vị cơ sở là đơn vị nhỏ hơn có thể là “chiếc” thì ta chọn phép nhân và số lượng ví dụ bằng 10 thì ta tạo được : Đơn vị “Thùng” có giá trị quy đổi bằng 10 “Chiếc” . Ngoài ra còn các phép : + – x : để sử dụng cho phù hợp. Nếu không cần quy đổi thì bỏ qua chọn ” Tạo đơn vị”

Hướng dẫn – Thêm sản phẩm mới

Để thêm “Sản phẩm mới” ta chọn nút “Thêm sản phẩm” và điền đầy đủ các trường sau để tạo mới sản phẩm:

 • Loại sản phẩm : Tiêu chuẩn là chỉ 1 sản phẩm hoặc Combo là 1 nhóm sản phẩm đã có sẵn
 • Tên sản phẩm : Tên của sản phẩm bạn muốn đặt .
 • Giá nhập : Là giá mặc định bạn nhập vào , sau này khi nhập hàng nếu bạn không khai báo giá nhập cho từng lần , hệ thống sẽ mặc định nhập giá này cho sản phẩm này.
 • Giá bán : Là giá bán lẻ của sản phẩm .
 • Mã sản phẩm : Bạn có thể tự điền theo mã vạch của sản phẩm hoặc để hệ thống tạo tự động
 • Danh mục : quy định sản phẩm này thuộc “Danh mục sản phẩm” nào để sau này tiện lợi trong quản lý
 • Các chương trình khuyến mại , hay chi tiết sản phẩm , nếu không có yêu cầu đặc biệt có thể bỏ qua .
 • Số lượng tồn kho ban đầu : Tùy xem lúc tạo sản phẩm bạn đã có tồn kho chưa , nếu không có thì bỏ qua . rồi bấm “Thêm sản phẩm”.
 • Nếu bạn tạo combo sản phẩm , bạn phải chọn những sản phẩm trong combo rồi bấm ” Thêm sản phẩm”

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.