Hướng dẫn – Trang nhân viên

Trang “Nhân viên” giúp bạn quản lý những nhân viên sử dụng phần mềm của bạn với các chức năng : Thêm , Sửa , Xóa , Phân quyền sử dụng chi tiết gồm :

 1. Nút “Thêm tài khoản” giúp bạn tạo ra tài khoản sử dụng mới cho nhân viên , chi tiết hướng dẫn bên dưới.
 2. Nút “Tác vụ” lớn phía trên : Thực hiện thao tác hàng loạt với những nhân viên đã chọn ở dưới với các tác vụ : Xuất danh sách nhân viên ra Excel , Xóa những nhân viên đã chọn
 3. Tại mỗi dòng nhân viên đều có 1 nút sửa , giúp bạn chỉnh sửa lại thông tin của nhân viên khi cần.

Hướng dẫn – Thêm nhân viên

Trang “Thêm tài khoản” giúp bạn thêm nhân viên mới và phân quyền sử dụng cho nhân viên đó cụ thể gồm:

 • Tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Email : Dùng trong trường hợp lấy lại mật khẩu
 • Tài khoản : Tên đăng nhập viết liền không dấu
 • Mật khẩu : Có ít nhất 1 chữ hoa , 1 chữ thường , 1 số và trên 8 ký tự để đảm bảo bảo mật
 • Trạng thái : Chọn trạng thái sử dụng của nhân viên đó kích hoạt là được phép đăng nhập và sử dụng phần phềm hoặc Không kích hoạt là tạm khóa không cho nhân viên sử dụng phần mềm.
 • Nhóm : Chọn phân quyền phù hợp cho nhân viên đó , nếu cần tạo thêm nhóm phân quyền mới bạn vào Cài đặt > Phân quyền.
 • Cửa hàng : Chọn cửa hàng làm việc cho nhân viên.
 • Quyền xem : Nhân viên đó nếu được phân quyền được xem các giao dịch thì ở đây ta có thể lựa chọn họ được xem của tất cả mọi người hoặc chỉ những giao dịch của nhân viên đó
 • Quyền sửa : Nhân viên đó nếu được phân quyền được sửa các giao dịch thì ở đây ta có thể lựa chọn họ được sửa của tất cả mọi người hoặc chỉ những giao dịch của nhân viên đó.
 • Cho phép giảm giá : Phân quyền người dùng có thể giảm giá khi bán hàng hay không
 • Bấm “Thêm người dùng” để hoàn tất

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP QUA INTERNET MIỄN PHÍ

Hãy tải phần mềm và liên hệ để được hỗ trợ

.