HÀNG HÓA

—–

+ Quản lý từng thuộc tính sản phẩm

Dễ dàng quản lý sản phẩm, hàng hóa chi tiết theo từng thuộc tính như kích thước, mẫu mã, màu sắc, chất liệu, thương hiệu…

+ Quản lý hàng hóa bằng mã vạch

Chỉ cần một thao tác quét mã vạch, các thông tin về sản phẩm đã được hiển thị lên màn hình bán hàng chính xác 100%

+ Lưu trữ không giới hạn hàng hóa

Với nền tảng công nghệ điện toán đám mây giúp lưu trữ không giới hạn số lượng hàng hóa và truy xuất cực nhanh

+ Dễ dàng tìm kiếm hàng hóa

Với thuật toán tìm kiếm cùng các bộ lọc hàng hóa thông minh giúp nhanh chóng tìm kiếm trong hàng nghìn loại hàng hóa


+ Cập nhật thông tin hàng hóa

Dễ dàng thay đổi thông tin , thuộc tính hàng hóa chi tiết đến từng kho hàng phù hợp thực tế sử dụng trên bất kỳ thiết bị nào

+ Nhập xuất nhanh chóng

Có thể thêm mới cùng lúc hàng nghìn mặt hàng hoặc xuất danh sách các mặt hàng trên hệ thống để lưu trữ quản lý.

+ Cập nhật mọi lúc mọi nơi

Phần mềm chạy trên mọi thiết bị miễn có Internet nên bạn có thể linh hoạt cập nhật hàng hóa kịp thời cho từng chi nhánh

+ Tích hợp giá vốn hàng hóa

Tích hợp giá vốn giúp bạn cân đối được nhập xuất hàng hóa , báo cáo lợi nhuận giúp đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng